ОШ"Јелена Ћетковић"
ВРАЊСКА 26, БЕОГРАД

 
OŠ Jelena ćetković

Почетна страна
О школи
Упис у нашу школу
Контакт
Фотогалерија
Часопис "Јелена"
Медији о нама
50 година школе
Јавне набавке

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Програм и организација школе
Правила понашања, закони, правилници
Распоред по сменама
Школски календар
Отворена врата, допунска и додатна
Распоред писмених и контролних задатака
Распоред одржавања секција
Распоред одржавања припремне наставе
Дан отворене школе
Остала обавештења
Школски развојни план
О НАМА
Ученици генерације
Успеси на такмичењима
Наставници
Наши успеси
Занимљивости

Школски инф. систем
 
НАСТАВНИЦИ

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ: Еремија Алекса
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА: Рајак Марија

ПЕДАГОГ: Ристић Станков Сања
ПСИХОЛОГ: Рајак Марија

БИБЛИОТЕКА:
Пипер Чедомир
Ристић Ивана

Списак наставника према врсти посла и обиму  рада школске 2015/2016. године

Предметна настава


Презиме и име наставника

предмет који предаје

одељења у којима предаје 2015/16.

одељењско старешинство

Стефановић Даниела

СРПСКИ ЈЕЗИК

5-2, 5-3, 7-1, 7-2

6-2

Анђелковић Шегуљев Маја

СРПСКИ ЈЕЗИК

5-1, 7-3

5-1

Обрадовић Славица

СРПСКИ ЈЕЗИК

5-4, 5-5, 7-4, 7-5

5-4

Жујовић Марија

СРПСКИ ЈЕЗИК

6-3,6-5, 8-1, 8-4

6-3

Драгићевић Сандра

СРПСКИ ЈЕЗИК

6-1, 6-2, 6-4, 8-2, 8-3

8-3

Васовић Недељковић Драгиња

МАТЕМАТИКА

5-1, 7-2, 7-4, 7-5

/

Борисов Цветанка

МАТЕМАТИКА

5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-3

/

Хаџиефендић Шевала

МАТЕМАТИКА

6-3, 6-4, 6-5, 8-3, 8-4

6-4

Ђинђић Тасевски Јагода

МАТЕМАТИКА

6-1, 6-2, 8-1, 8-2

8-1

ИНФОРМАТИКА

6-2

 

Александра Стевановић

МАТЕМАТИКА

5-2

/

ИНФОРМАТИКА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-3, 6-4, 6-5, 7-1, 7-2,7-3, 7-4, 7-5, 8-1234

 

Јовановић Јасмина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

5-3

Љубић Данијела

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

6-2

Александра Арсић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5

/

Домнић Поповић -Наташа

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5

/

Митрић Марија

НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

5-2

Мајсторовић Јасна

НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

6-4

Дебељаковић Мирјана

ФИЗИКА

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

/

Тодоровић Ристић Весна

ФИЗИКА

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

6-5

ТИО

6-5

 

Дрндарски Биљана

БИОЛОГИЈА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

7-1

Лончаревић Рипић Мирослава

БИОЛОГИЈА

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

/

ДОМАЋИНСТВО

8-2, 8-134

 

 

ХЕМИЈА

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

/

Бркић Марија

ГЕОГРАФИЈА

5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

7-4

Симић Бранкица

ГЕОГРАФИЈА

5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5

6-1

Мишић Драгана

ИСТОРИЈА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

5-5

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ

/

 

Аџић Татјана

ИСТОРИЈА

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ

6-245, 7-2345

 

Петровић Ана

ЛИКОВНА КУЛТУРА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

/

ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ

5-12345

 

Славица Марковић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

 

ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ ВАЈАЊЕ

7-12345

 

Мунђа Мирјана

МУЗИЧКА КУЛТУРА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

/

ХОР И ОРКЕСТАР

8-1234

 

Павловић Тијана

МУЗИЧКА КУЛТУРА

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

/

ХОР И ОРКЕСТАР

5-1234, 6-12345, 7-1245

 

Херцеговац Снежана

ТИО

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

7-3

Дивац Небојша

ТИО

5-1, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-2, 8-3

/

Жиловић Драгана

ТИО

5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

8-2

Јовановић Зоран

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

5-1/2, 5-3/4, 5-5,  7-1/2, 7-3/4

/

ИЗАБРАНИ СПОРТ

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5

 

Драгаш Ђорђе

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

5-1/2, 5-3/4, 7-1/2, 7-3/4, 7-5, 6-1/2, 8-1/2, 8-3/4

/

ИЗАБРАНИ СПОРТ

6-1

 

Тодоровић Бојана

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

6-1/2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1/2, 8-3/4,

/

ИЗАБРАНИ СПОРТ

6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4

 

Предић Јелена

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-23, 6-4, 6-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-13, 8-2, 8-4

7-5

Марјановић Милица

ВЕРОНАУКА

5-13, 5-2, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 1-1,4,5, 1-2,3

/

Каличанин Тамара

ВЕРОНАУКА

2-1, 2-24, 2-35, 3-12, 3-3, 3-4, 3-5, 4-13, 4-25, 4-4, , 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-34, 7-5, 8-1, 8-24, 8-3

/

Разредна настава

Презиме и име наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Стојановић Мирјана

РАЗРЕДНА НАСТАВА

1-1

Јанковић Маријана

РАЗРЕДНА НАСТАВА

1-2

Цигарчић Ружица

РАЗРЕДНА НАСТАВА

1-3

Милкановић Ивана

РАЗРЕДНА НАСТАВА

1-4

Миличић Нада

РАЗРЕДНА НАСТАВА

1-5

Маљевић Весна

РАЗРЕДНА НАСТАВА

2-1

Филиповић Душица

РАЗРЕДНА НАСТАВА

2-2

Стикић Марија

РАЗРЕДНА НАСТАВА

2-3

Костић Викторија

РАЗРЕДНА НАСТАВА

2-4

Манојловић Марија

РАЗРЕДНА НАСТАВА

2-5

Станковић Миленија

РАЗРЕДНА НАСТАВА

3-1

Цветковић Марковић Весна

РАЗРЕДНА НАСТАВА

3-2

Нотић Драгана

РАЗРЕДНА НАСТАВА

3-3

Нинковић Мирјана

РАЗРЕДНА НАСТАВА

3-4

Тоскић Александра

РАЗРЕДНА НАСТАВА

3-5

Трајковић Костадинка

РАЗРЕДНА НАСТАВА

4-1

Петровић Јасмина

РАЗРЕДНА НАСТАВА

4-2

Марковић Биљана

РАЗРЕДНА НАСТАВА

4-3

Илић Драгана

РАЗРЕДНА НАСТАВА

4-4

Малков Наташа

РАЗРЕДНА НАСТАВА

4-5

Павловић Снежана

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

1

Минић Славица

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

2

Вуканић Душанка

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

1

Станојевић Вања

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

2

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници.

Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа, руководиоци актива за школско развојно планирање и развој школског програма, ПП служба и помоћник директора:
Жујовић Марија, Бркић Марија, Мунђа Мирјана, Весна Тодоровић Ристић, Стикић Марија,
Предић Јелена, Сања Ристић Станков и Рајак Марија.
Колегијумом руководи и координира директор школе. Педагошки колегијум координира радом свих стручних тела у школи.

Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. То су:

  • Друштвене науке и филозофија (наставници историје, географије, грађанског васпитања и веронауке); руководилац: Марија Бркић, наставник географије
  • Језик, књижевност и комуникација, (наставници српског језика, енглеског језика и немачког језика), руководилац: Марија Жујовић, наставник српског језика
  • Математика, природне науке и технологија (наставници математике, физике, биологије, хемије и техничког и информатичког образовања); руководилац: Весна Тодоровић Ристић, наставник физике и ТИО
  • Уметности и вештине (наставници ликовне и музичке културе и наставници физичког васпитања ); руководилац: Мирјана Мунђа, наставник музичке културе  
  • Разредна настава (наставници разредне наставе); руководилац: Марија Стикић, наставник разредне наставе

Стручни актив за развој школског програма чине чине руководиоци стручних већа и руководиоци одељењских већа од 1-4. разреда.
Тимом руководи Јелена Предић, наставник грађанског васпитања.

Стручни актив за развојно планирањечине:
Аџић Татјана, Херцеговац Снежана, Драгићевић Сандра, Ђинђић Тасевски Јагода, Предић Јелена, Миличић Нада, Тоскић Александра, директор школе, ПП служба: Сања Ристић Станков, Марија Рајак, Никола Ћеранић испред Школског одбора и Јелена Николић испред Савета родитеља
Тимом руководи: Рајак Марија

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања чине:
Анђелковић Шегуљев Мајиа (замена), Обрадовић Славица, Мишић Драгана, Павловић Тијана, Јовановић Зоран, Тодоровић Бојана, Нинковић Мирјана, Васовић Недељковић Драгиња, Домнић Поповић Наташа, Дебељаковић Мирјана, Лончаревић Рипић Мирослава, Бркић Марија, Жиловић Драгана, Драгаш Ђорђе, Милица Марјановић, Каличанин Тамара, Стикић Марија, Вуканић Душанка, Сања Ристић Станков
Тимом руководи Марија Рајак

Тим за самовредновање чине:
Борисов Цветанка, Стевановић Александра, Мајсторовић Јасна, Марковић Славица, Дивац Небојша, Милкановић Ивана, Филиповић Душица, Нотић Драгана, Станојевић Вања, Пипер Чедомир, Ивана Ристић, Јовановић Јасмина, Кастратовић Александра (замена), наставник хемије, Стојановић Мирјана, Марија Рајак
Тимом руководи: Сања Ристић Станков

Тим за Инклузивно образовање чине:
Рајак Марија, Сања Ристић Станков, Митрић Марија, Хаџиефендић Шевала, Симић Бранкица, Маљевић Весна, Стикић Марија, Викторија Костић, Манојловић Марија, Малков Наташа, Стефановић Даниела, Жујовић Марија, Љубић Данијела, Тодоровић Ристић Весна, Дрндарски Биљана, Трајковић Костадинка, Петровић Јасмина, Марковић Биљана, Илић Драгана, Јанковић Маријана, Цигарчић Ружица, Станковић Миленија, Цветковић Марковић Весна, Павловић Снежана, Минић Славица
Тимом руководи: Ружица Цигарчић

Одељењско веће сачињавају наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Руководиоци одељењских већа су:


I

разред

Милкановић Ивана

II

разред

Филиповић Душица

III

разред

Тоскић Александра

IV

разред

Илић Драгана

V

разред

Обрадовић Славица

VI

разред

Хаџиефендић Шевала

VII

разред

Херцеговац Снежана

VIII

разред

Ђинђић Тасевски Јагода

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

Друштво пријатеља деце

Петровић Анa,
Марковић Славицa,
Мунђа Мирјанa,
Марјановић Милицa,
Марковић Биљанa,
Миличић Надa,
Нинковић Мирјанa,
Павловић Снежанa,
Минић Славицa,
Вуканић Душанкa,
Станојевић Вањa,
Ивана Ристић
Манојловић Марија, руководи тимом
Придружни чланови тима су руководиоци одељењских већа млађих разреда

Записник Савета родитеља

Домнић Поповић Наташa,
Несторовић Маријa
Драгаш Ђорђe,
Каличанин Тамарa,

Записник Наставничког већа

Стевановић Александрa,
Кастратовић Александрa (замена),
Петровић Анa,
Тодоровић Бојанa

Вођење дневника осталих активности

Анђелковић Шегуљев Мајa (замена),
Борисов Цветанкa,
Лончаревић Рипић Мирославa,
Аџић Татјанa,
Мунђа Мирјанa,
Дивац Небојшa

Културна делатност школе

Стефановић Даниелa,
Анђелковић Шегуљев Мајa (замена),
Обрадовић Славицa,
Драгићевић Сандрa,
Васовић Недељковић Драгињa,
Љубић Данијелa,
Кастратовић Александрa (замена),
Домнић Поповић Наташа,
Мајсторовић Јасна,
Петровић Ана,
Мунђа Мирјана,
Павловић Тијанa,
Трајковић Костадинкa,
Милкановић Иванa,
Костић Викторијa,
Станковић Миленијa,
Минић Славицa,
Вуканић Душанкa,
Пипер Чедомир,
Ивана Ристић,
Жујовић Марија, уредник часописа

Организациони одбор за школски спорт

Јовановић Зоран, руководи тимом
Драгаш Ђорђе,
Тодоровић Бојанa,
Малков Наташa,
Јанковић Маријанa,
Костић Викторијa,
Цветковић Марковић Веснa,
Станојевић Вањa

Црвени крст

Борисов Цветанка,
Лончаревић Рипић Мирославa,
наставник хемије,
Каличанин Тамарa,
Петровић Јасминa,
Стојановић Мирјанa,
Маљевић Веснa,
Нотић Драганa,
Минић Славицa,
Вуканић Душанкa,
Станојевић Вањи,
Павловић Снежана, руководи тимом

Руковођење опремањем кабинета наставним средствима и Комисија за инвентар школе

Јовановић Јасмина,
Херцеговац Снежана,
Жиловић Драганa,
Драгаш Ђорђe,
Митрић Маријa,
Павловић Снежанa,
Пипер Чедомир,
Дивац Небојша, руководи тимом

Летопис

Мишић Драгана
Пипер Чедомир
Ивана Ристић

Сајт школе

Стевановић Александра,
Жујовић Марија,
Митрић Марија

Ученички парламент

Кастратовић Александра (замена)
Аџић Татјана, руководи тимом

Комисија за естетски изглед школе и Еко башта

Наставник хемије,
Пипер Чедомир,
Ивана Ристић,
Лончаревић Рипић Мирослава,
Марковић Славица,
Дрндарски Биљана,
Петровић Ана, руководи тимом

ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО

одељење

одељењски старешина

одељење

одељењски старешина

1-1

Стојановић Мирјана

5-1

 Анђелковић Шегуљев Маја

1-2

Јанковић Маријана

5-2

Митрић Марија

1-3

Цигарчић Ружица

5-3

Јовановић Јасмина

1-4

Милкановић Ивана

5-4

Обрадовић Славица

1-5

Миличић Нада

5-5

Мишић Драгана

2-1

Маљевић Весна

6-1

Симић Бранкица

2-2

Филиповић Душица

6-2

Љубић Данијела

2-3

Стикић Марија

6-3

Жујовић Марија

2-4

Костић Викторија

6-4

Хаџиефендић Шевала

2-5

Манојловић Марија

6-5

Тодоровић Ристић Весна

3-1

Станковић Миленија

7-1

Дрндарски Биљана

3-2

Цветковић Марковић Весна

7-2

Стефановић Даниела

3-3

Нотић Драгана

7-3

Херцеговац Снежана

3-4

Нинковић Мирјана

7-4

Бркић Марија

3-5

Тоскић Александра

7-5

Предић Јелена

4-1

Трајковић Костадинка

8-1

Ђинђић-Тасевски Јагода

4-2

Петровић Јасмина

8-2

Жиловић Драгана

4-3

Марковић Биљана

8-3

Драгићевић Сандра

4-4

Илић Драгана

8-4

Мајсторовић Јасна

4-5

Малков Наташа

 

 


 


OŠ "Jelena Ćetković"
Objavljivanje i kopiranje informacija i fotografija sa sajta moguće je samo uz pismenu saglasnost rukovodstva škole.
design by:
e@leksa

 

skola
Novinarska redakcija časopisa "Jelena"